Začalo to v Kamerunu: sloni, hory, Pygmejové

artur_kolo

Kamerun považuji za svůj druhý domov. V jedné z nejrozmanitějších afrických zemí jen kousek severně od rovníku jsem doposud strávil více než půl roku a projel celou zemi křížem krážem. I proto se měl Kamerun stát startovní čárou mé celoroční expedice napříč Střední Afrikou. Svůj bicykl jsem pro začátek nechal v bezpečí přepravní bedny u svého kamaráda v hlavním městě Yaoundé a se skupinou mladých česko-slovenských dobrovolníků jsme se místními dopravními prostředky vydali až na samotný sever země. Před samotnou cyklistickou cestou jsem chtěl navštívit své kamerunské blízké a podniknout několik „služebních cest“ již v rámci projektu save-elephants.

Národní park Waza

První důležitou zastávkou byl národní park Waza. Do širých travnatých prostor tohoto překrásného parku jsem tentokrát vstupoval již počtvrté a měl jsem jediný cíl: konečně pozorovat savanové slony v jejich přirozeném prostředí. Až dosud jsem se na svých cestách vždy setkával se slony pralesními, s většími savanovými příbuznými jsem zatím neměl tu čest. A moje první seznámení s vládci savany bylo krásnější a velkolepější, než jsem si mohl přát. Z korby pronajatého náklaďáčku z blízké vesnice byl i přes tři metry vysokou trávu dobrý rozhled do krajiny. Období dešťů ještě úplně neskončilo a vysoká tráva značně ztěžovala pozorování zvířat. Tráva ale nebyla natolik vysoká, aby ukryla stádo asi šedesáti slonů! Sloni táhli stromovou savanou k dalekému napajedlu a po cestě škubali choboty větve akácií a  tu a tam odpočívali. Občas vykoukla z hradby těl dospělých slonic i malá slůňata a jeden mladý samec se odvážil přiblížit se plechovému vetřelci poměrně blízko. Poté se sloni dali opět do pohybu. Hluboké mručení, šelest suché trávy, zvířený prach, pocit klidu a bezpečí…

… zdánlivého bezpečí: před rokem bylo v nedalekém kamerunském parku Bouba Njida zastřeleno profesionálními pytláky více než 200 slonů! Během několika málo týdnů, než se Kamerun stačil odhodlat k akci a poslat do parku armádu, padla pod palbou samopalů asi třetina všech slonů v oblasti! To už se nesmí opakovat.Kedjom-Keku

Z Kamerunského severu pokračovala cesta zpět na jih a na západ. Po několika dnech jsme dorazili do anglofonní části Kamerunu do města Bamenda a do horské oblasti Kedjom-Keku. Právě tady působí stejnojmenné občanské sdružení z ČR. S kamarády dobrovolníky, kteří začali v nově dostavěné škole učit děti a podílet se na ochraně horského mlžného lesa jsem strávil v horách ještě několik dní. „Naše“ škola, kterou se podařilo malé skupině českých nadšenců letos postavit, leží ve výšce 2000 m v mozaikovité krajině pastvin, původního pralesa, políček a křovin. Oblastí se potulují dlouhorohé krávy, poslední skupinka divokých šimpanzů, temperamentní koně a asi 30 druhů endemických druhů ptáků. Malý ráj na zemi… jen kdyby toho pralesa nebylo rok od roku méně. Kedjom-Keku se to pokusí změnit!

Národní pakr Korup a Desire

Další, dlouho plánovaná schůzka, mě po dvou letech opět zavedla ke svému starému známému Desire. A naše setkání se nakonec ukázalo být důležitější, než jsem vůbec předem tušil. Kafack Dontego Louis Desire je muž středního věku, kterého jsem potkal během své první africké cesty na samém jihovýchodě Kamerunu. Již téměř dvě desítky let pracuje jako ochránce přírody, v současnosti pro WWF a je to jeden z největších expertů na pralesní slony v celém regionu. S Desire jsem se setkal v národním parku Korup u nigerijských hranic. Na tři dny jsem se připojil k jeho týmu během sčítání zvěře na transektech v překrásném, ale bohužel pytláky značně zdecimovaném pralesním parku. Vstřebával jsem všechny cenné informace o slonech, které mi Desire dával a hltal jsem jeho historky ze života v džungli. Poté přišlo něco, co jsem nečekal. Desire začal vyprávět, jak se k ochraně přírody dostal. Jako pytlák! „Masový zabiják slonů“, jak se sám nazval. Dlouhá léta lovil slony napříč jižním Kamerunem a kly dodával překupníkovi z Libanonu v přístavu Douala. Dál se o jejich osud nestaral. Už tehdy, na počátku devadesátých let, měla slonovina vysokou cenu a vyplatilo se riskovat. Od té doby se cena několikanásobně zvedla a v Kamerunu se dnes za kilo platí 150 000 Středoafrických Franků – asi 6000 Kč. Zajímalo mně, jak je možné, že za ty roky Desireho nikdy nechytili? … Úplatky … Desire věděl, kde jsou kontroly a byl na ně připravený. Takový finanční „laissez-passer“ na celou zásilku slonoviny a dalších ulovených zvířat byl tehdy až směšně nízký. Desire vzpomínal, že nejvyšší „propustku“ , jakou kdy strážcům nebo policii platil, bylo 50 000 Středoafrických Franků, tedy asi 2000 Kč a nikdo se ani nepodíval, co a kolik toho převáží. Od pytláctví Desireho odvedl až osvětový ochranářský program v těch nejzapadlejších kamerunských vískách. Jen díky této šťastné náhodě se z největšího lovce slonů v zemi stal jejich zavilý ochránce. Než jsme se rozloučili, poskytl mi Desire na krásném visutém mostě přes divokou řeku unikátní rozhovor pro můj film. Před kamerou jsme si povídali o jeho osobních pytláckých i ochranářských zkušenostech. Budou se hodit! Díky Desire…


Záchrana luskouna

Desire mi také poradil, kde najít v největším kamerunském městě, v přístavu Douala trh s bushmeatem – masem z pralesa. Rozhodl jsem se prozkoumat, jaká zvířata tržnice nabízí. Ve čtvrti New Bell jsem zamířil na Marché des Chevres (Kozí trh), v jehož okolí jsem nalezl velké množství stánků se zvěřinou. Kromě obligátních, čerstvých nebo uzených dikobrazů, krys a opic jsem narazil také na mrtvé krokodýly, asi čtyřmetrovou krajtu, kterou jeden chlápek zrovna obratně stahoval z kůže a také na všemožné ptactvo. V koších z lián se tísnilo „zboží“, které déle vydrží čerstvé naživu – živé sladkovodní želvy (až 50 cm), varani se svázanýma nohama (až 120 cm) a luskouni. Luskounů malého stromového druhu (Phataginus tricuspis) bylo v koších spousta, stočených bázlivě do klubíčka. Rozhodl jsem se, že alespoň jednoho zachráním! Usmlouval jsem cenu, vybral šťastlivce, který vypadal zdravě a uložil jej opatrně (sekal drápy a čůral okolo: ) do pytle. Jakmile jsem se vymotal ze zmatku tržnice, dal jsem drobečkovi napít. Zjevně žíznivý luskoun vylízal svým neuvěřitelně dlouhým jazykem dvě misky s vodou. Následovala tříhodinová projížďka autobusem na jih do přímořského města Kribi, kam jsem měl namířeno a kde jsem se rozhodl luskouna vypustit do přírody. Důvěrně známé Kribi mě přivítalo již potmě a po rychlém ubytování v „kumbálu“ jednoho hostince (už neměli pokoj a jinam se mi nechtělo) jsem si najal motorku a vyrazil s luskounem několik kilometrů za město. Motorkář se bez valného předního světlometu vyhýbal hlubokým dírám na lesní cestě a značně se podivoval mému nesmyslnému přání zajet s „masem“, s „jídlem“, daleko za město a pustit ho zpět do lesa. „Ach, vy bílí“… bručel si nechápavě pod vousy. Jakmile bylo poslední lidské stavení dost daleko, zastavili jsme a já odnesl luskouna, už slyšitelně nervózního, ještě hlouběji do lesa. Vypustil jsem ho na malý stromek, který luskoun sevřel svými drápy a obtočil šupinovitým ocasem. Chvíli se rozhodoval, kam poleze. Nakonec zvolil možnost dolů a sotva slezl až na zem, začal divoce hrabat v trouchnivém dřevě a hlíně. Okamžitě se okolo vyrojilo množství obrovských mravenců a luskoun byl po kdovíkolika dnech půstu ve svém živlu. Ani jsem netušil, že jsem ho vypustil přímo k prostřenému stolu! Luskoun funěl jako ježek a zahrabával se do mraveniště hlouběji a hlouběji, až v něm zmizel úplně a vyčníval jen ocas. V přírodě je o jednoho luskouna více!

Je mi jasné, že nakupování jedinců nějakého druhu na trhu a jejich pouštění do přírody nevyřeší středo- a západoafrickou krizi s lovem divokých zvířat. Moje záchrana luskouna měl být spíše symbolický akt. Řekl jsem si totiž, že od každého zvířecího druhu, který jsem tady v Africe až dosud jedl (a luskouna jsem už dvakrát jedl a byl moc dobrý!), alespoň jednoho jedince před snězením zachráním. Luskoun byl tedy první a pominu-li všelijaký hmyz a jiné bezobratlé, kteří mi skončili na talíři, měl bych tak ještě zachránit dva druhy pralesních krys, dikobraza, veverku, zajíce, cibetku, kočku zlatou, 5 druhů antilop, prase štětkouna, kaloně, stromového damana, zoborožce, frankolína, hada, pulce, žáby, krokodýla, sluchozemskou želvu a varana.

Můžete si tedy udělat dobrou představu o mém jídelníčku – ale neděste se, varan či daman na talíři rozhodně není každodenní záležitostí! Většinu druhů zvířat jsem ochutnal zatím jen jednou při pobytu v některé z pygmejských vesnic, kdy mi je obyvatelé přímo sami nabídli. Naprostou většinu mé běžné diety v Africe tvoří banány, arašídy, maniok, kukuřice a malé smažené koblížky – beignets. Banány, arašídy, maniok, kukuřice, beignets. Banány, arašídy, maniok, kukuřice, beignets. Banány…


Návštěva u Pygmejů Bagyeli

Nevyhnutelnou zastávkou na samotném jihu Kamerunu byla třídenní návštěva u mého pygmejského známého Josepha Ngwa v jeho rodné vesnici. Osvíceného příslušníka kmene Bagyeli (též Gyele) jsem poznal před rokem a kromě jiného mne tehdy zaujal svým vypravováním o tradičním pygmejském lovu slonů pomocí oštěpů. Vydal jsem se proto za Josephem znovu pro bližší informace a rozhovor do mého filmu, jímž chci konfrontovat tradiční lov slonů pro obživu domorodců s masovým vybíjením celých sloních klanů prvotně kvůli slonovině. Joseph mne také lákal do své vesnice na dobrodružný noční lov největších žab světa. Nebylo proč váhat a tak jsem z Kribi zamířil přímo na východ směrem do městečka Akom 2. Tedy, nebylo to tak jednoduché… Nejprve jsem musel počkat, až se naplní minibus, aby se mohlo vyrazit. Čekání trvalo neuvěřitelných osm hodin s kontinuálním řidičovým ubezpečováním, že se vyjede „už každou chvíli“ a „ať nikam nechodím“. Ve čtyři odpoledne jsem se dočkal! Akom 2 je vzdálený 80 km lesní cestou a loni mi to na kole trvalo asi šest hodin. Letos autem to bylo sedm hodin! Přetížené stařičké Mitsubishi, neexistující dezén na pneumatikách, kluzké kopce po dešti, hluboké bahnité louže, několikeré tlačení a nesčíslné vysedání a zase nasedání. Pozdě v noci jsem konečně pro strastiplné cestě vysedl a v absolutní tmě vyhledal Josephův domek. Odtud se časně zrána vyrazilo pěšky deset kilometrů hluboko do pralesa do jeho původní vesnice, kde má stále matku a příbuzné. Během tří slunečných dní mi Joseph ukázal celičkou vesnici Pygmejů Bagyeli s několika rodinami černochů Bantu a navštívili jsme také zapadlou jednotřídku, kde se malí Pygmejové všeho věku od čtyř do třinácti let učí základním znalostem. Joseph mne provedl okolním pralesem a seznamoval mne s léčivými rostlinami i elektrickými sumečky, které umně lapal do ruky pod břehem a aniž by mě dopředu upozornil, co mně čeká, podal mi kluzkou rybu do dlaní a řekl: „zmáčkni“. Au! Vážně to funguje!

Joseph mi nastínil, jak probíhal – a se zvláštním povolením ještě probíhá – tradiční lov Pygmejů Bagyeli na slona. Náročný a nebezpečný lov na největší kořist v pralese se odehrával jen několikrát ročně vždy při zvláštních příležitostech, jako například svatba nebo pohřeb. Samotnému pronásledování slona předcházel noční obřad, kdy převtělený „Král lesa“, fantóm, dával lovcům požehnání k lovu. Skupina oštěpy vyzbrojených mužů vedená starým zkušeným lovcem se poté vydala do pralesa a snažila se vystopoval osamoceného jedince. Když se lovcům podařilo slona skolit, dorazila na místo téměř celá vesnice a několik dní se porcovalo, hodovalo a udilo veškeré maso. Pygmejská vesnice měla na měsíc nebo dva vystaráno a lovci mohli odpočívat. Příští lov na slona s oštěpy s povolením kamerunské vlády by se měl odehrát v roce 2013, snad, jak doufá Joseph a s ním celá vesnice.

Jedné noci jsem se také připojil ke skupině tří lovců vyzbrojených oštěpy na lov žabích monster druhu Conraua goliath. Největší žába světa žije v nevelkém areálu v jižním Kamerunu, severním Gabonu a v Rovníkové Guinei v rychle proudících potocích a řekách. Kvůli chutnému masu a až 3kilové hmotnosti je vyhledávaným terčem domorodých lovců. S čelovými svítilnami jsme vydali několik set metrů proti proudu divoké řeky a po cestě jsme narazili na 5 žab. Dvě největší byly příliš daleko na ostrůvcích v peřejích, ke dvěma středně velkým se lovcům podařilo přiblížit a zasáhnout je oštěpem a jedna byla ještě příliš malá, nato aby se lovila. Když jsme obcházeli jeden kluzký útes menší oklikou lesem, zahlédl první z lovců ve tmě dvě světýlka. Dikobraz! Potichoučku se vydal za zvířetem s připraveným oštěpem, ale dikobraz byl ve střehu a rozběhl se hustým podrostem pralesa pryč. Lovec zrychlil a přiměl hlodavce změnit směr. A pak ještě jednou! Nevím, jestli to bylo šťastnou náhodou nebo léty loveckých zkušeností, ale po několika sekundách se pronásledovaný dikobraz ocitnul přímo přede mnou a před druhým lovcem, který už čekal s napřaženou mačetou. Vyplašené zvíře o naší přítomnosti snad ani nevědělo a zastavilo se přímo před námi. Stačil jediný přesně mířený švih mačetou a vítaný přídavek k žabím stehýnkům (a nejen stehýnkům) pro zítřejší večeři byl na stole. Po několikáté jsem tak byl svědkem neuvěřitelných loveckých dovedností Pygmejů. Na zpáteční cestě k táboru jsme pozorovali v palmě podřimující kaloně, malého chameleona a krásného velkého bičovce (Amplypygi), kterého jsem si ponechal ještě do rána a pořídil pár fotek tohoto fascinujícího stvoření.Desetikilometrový návrat zarostlou pěšinkou pralesem zpět do městečka Akom 2 nám zabral půlden a k polednímu jsem dorazil na nádvoří, odkud vyjíždějí bushtaxi a automobily směrem do civilizace. Koupil jsem si místo s jediném vozidle, které ten den vyjíždělo do města Ebolowa poblíž Yaoundé. Mělo se jet malým osobním autem, klasickou pětidveřovou Toyotou Carina. Bylo mi přiděleno místo na zadním sedadle uprostřed. Postupně se mi po pravici i levici začaly objevovat davy různých lidí – spolucestujících, kteří všemožně nasedali a zase vysedali, prostřídávali se, vrtěli a opět přesedali jinak … nastupování trvalo asi 15 minut a já stále nemohl pochopit proč. Řidič totiž nemohl přijít na způsob, jak do své pětimístné Toyoty naládovat dalších 13 lidí, kterým prodal lístky… plus jejich zavazadla! Když jsem pochopil, kolik se nás má do vozu nasoukat, zhnusení nad časovou prodlevou a zmatky při nasedání vystřídalo nadšení, že takhle jsem ještě nejel a že to bude nezapomenutelný zážitek. Taky že byl… Na zadní řadě sedadel nás sedělo sedm, čtyři chlapi na sedadle (podotýkám, že urostlí černoši Bantu, žádní gracilní Pygmejové!) a tři ženské se nám usadily na klínech. Ve předu byl řidič a další tři lidé plus nemluvně,… ale kam se poděl zbytek pasažérů…? Když se pár minut po rozjezdu začal ze zavazadly naládovaného kufru ozývat družný rozhovor několik lidí, já pochopil, že ostatní jedou nějak vzadu v zavazadlovém prostoru. Skutečně, zadní kapota byla celou dobu otevřená a dva chlápci seděli na okraji karoserie nad světly a třetí zády ve směru jízdy na dně kufru a podrážkami bot brousil hliněnou vozovku. Abych to tedy zrekapituloval, v našem autě bylo 15 lidí! Myslím si, že na takovém druhu cestování něco je. Přinejmenším to stmeluje kolektiv (doslova!) a je to ekologické. U nás je v autě vždy tak jeden dva lidé. Tady tak 7 až 15. Možná nabídnu toto úsporné know-how magistrátu města Ostrava, v zimních měsících by takové opatření mohlo významně přispět k řešení smogové situace. V ulicích by bylo pětkrát méně aut!

Yaoundé

V bizarně chaotickém Yaoundé jsem se zdržel jen dvě noci. Přijal jsem pozvání svého nového kamaráda a zavítal k němu na studenské koleje za město. Čistší a udržovanější než ty na naše (zdravím Palačák:) ). Během dvou dní v metropoli jsem si stačil vyřídit vízum do Gabonu, setkat se s poslancem parlamentu v jeho hotelovém apartmá a také zasvětit svého mladého hostitele do svého tajného plánu: vypátrat překupníky se slonovinou. Jméno i tvář mého spoluspiklence zůstanou pro jeho bezpečnost zatím utajeny, říkejme mu třeba Fanfán Tulipán. Fanfán bude během třičtvrtě roku, než se do Kamerunu na konci své cesty opět vrátím, zjišťovat, kde je možné získat sloní maso.

1. Opice, 2. Malá antilopka, 3. Velká antilopa, 4. Ryba, 5. Varan v mangové omáčce, Complements: Přílohy, Plaintain: Banány.

Jak vidno na fotografii, restaurace v Yaoundé nabízejí široký sortiment takzvaného „bushmeatu“, ale ilegální sloní maso nebývá ve výloze a na menu. To však neznamená, že není k dostání. Fanfán Tulipán je rodilý Kamerunec, mluví francouzsky i anglicky a k tomu několika domorodými jazyky. Když se ve vytipovaných restauracích začne shánět po sloním steaku „pro svého šéfa“, nebude budit velkou pozornost. Příležitostně párkrát ten steak opravdu koupí a postupně se začne nenápadně vyptávat. Po několika měsících známosti s prodejci masa nadhodí, že by jeho šéf měl zájem o slonovinu… a to už budu opět v Kamerunu i já a snad se nám podaří něco vypátrat. Ať ale nepředbíhám: zpět do současnosti! Jednoho rána mě Tulipán ddprovodil na odjezdiště minibusů směrem na východ do městečka Abong-Mbang. Tam končí asfalt a začíná moje cyklistické dobrodružství!

103 Responses to Začalo to v Kamerunu: sloni, hory, Pygmejové

 1. There’s definately a great deal to learn about this issue.
  I love all the points you’ve made.

 2. ask napsal:

  It’s amazing for me to have a web site, which is good for my know-how.
  thanks admin

 3. Johnnie napsal:

  Painted Bulletins, also known as painted billboards, are covered with
  an outdoor paint which is resistant to the weather elements.
  Quite a few cellular gadgets can also be used to surf the web and Sociable marketing internet sites like Fb and twitter greatly rely on mobile phone
  equipment. Some marketers opine that print ads are one
  of the oldest modes of brand promotion adopted by business owners ever
  since the concept of advertising took birth.

 4. Bella napsal:

  Check out my homepage – homepage (Bella)

 5. The German scholar Martin Noth accepts that Moses may have had some connection with the preparations for the conquest of Canaan and recognizes a historical core „beneath“ the Exodus and Sinai
  traditions. A hammock mounted between the support posts of the arbor or pergola would provide an opportunity
  for a chance to lie back a catch a few extra winks at any time
  of day or night. The function took approximately 4 hours and it was
  phenomenal.

 6. Johnk51 napsal:

  Hahahahahahaha, this politics related YouTube video is really so comical, I loved it. Thanks in favor of sharing this. eggfdaagfdfd

 7. Nadine napsal:

  This paragraph offers clear idea in favor of the new people of blogging,
  that genuinely how to do blogging.

 8. Alena Šimotová napsal:

  Zdravím Vás, je ohromné a nádherné co děláte! Jen tak dál :) Alča

 9. Rosetta napsal:

  The correct way To Win in the Internet based Dating
  sites Activity.

 10. to adopt in the coming years, not a labour market reform that will improve productivity and stimulate hiring

 11. greatwomen napsal:

  The success of the Air Jordan 1 encouraged Nike to release the New Air Jordan in 1986 for the new basketball season. Designed once again by Peter Moore, the original Air Jordan II was unique in that it was made in Italy giving the shoe a luxury feel. The Air Jordan II retailed at $64.99. This shoe was originally released from 1986-1987.

 12. greatwomen napsal:

  At first he or she didn’t wish to wash lone regarding christian louboutins into red-colored soles, nevertheless every style shoes as he Logo design vexed. Crimson soles louboutin sneakers create females turn into a wonderful females.The outstanding achievements of foreign banks are basically benefited from their perfect client relationship management systems. The main characteristics of the customer relationship management system lie in.

 13. Gilchrist can only recall Ponting letting his emotional guard down once and the former skipper did a second time as his lips quivered in front of journalists on Thursday. The tears had already flowed as Ponting told the Australian ensemble of his decision at the teams Perth hotel. This was a very different persona to the hard-nosed competitor and most successful Australian skipper of all time with 48 wins.
  COACH コーチ 腕時計 http://www.japanbrandonliner.com/%E3%80%90COACH%E3%80%91%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%81-2655/

 14. Some countries want more observers to be sent, noting that violence falls wherever they are deployed.
  セイコー メンズ http://www.japanwatchesstore.com/%E3%82%BB%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%BCseiko-c-392.html

 15. […] africa adult dating in california my fox dating placce virgo male dating a capricorn female Za Izveidot Foruma t S N O W P A R A D E – Post a comment Ban Kinaree, Ocean View, Bophut, Koh Samui, […]

 16. By EMMA LITTLE, Health and Science Editor
  ポリス(Police) http://www.japansunglassestore/ポリス%28Police%29-2320/

 17. The King’s Place building is fully accessible for wheelchair users and the Guardian offices can be accessed from a ground floor lift. There are fully accessible toilets on each floor
  ナイキ VINTAGE SERIES http://www.japanshoesoutdoor.com/ナイキ%20VINTAGE%20SERIES-455/

 18. The study, published this week, was authored by Judy Dugan and Tim Hamilton. Dugan is the former editorial page editor for the Los Angeles Times and has authored energy reports for Consumer Watchdog for more than six years. Hamilton is a petroleum analyst and founder of Automotive United Trade Organization.Frederick Reese
  ナイキ バスケットボール http://www.japanshoesoutdoor.com/ナイキ%20バスケットボール-417/

 19. The report comes amid growing speculation over a potential Cheney run,?.
  ナイキ DUNK 新作 http://www.japanshoesoutdoor.com/ナイキ%20DUNK%20新作-457/

 20. That’s not to say we never get an extra shot of testosterone in the Tardis – the dappy, lovesick Rory and the uber-dashing Captain Jack spring to mind. But these men have never been companions in their own right; they only appear alongside female companions. Even in the original Doctor Who series, where there were more companions in the mix, it was rare to find the Doctor with only male company.
  ナイキ SB SERIES http://www.japankakushoes.com/ナイキ%20SB%20SERIES-451/

 21. Can you imagine if the Americans had thought them up? Can you imagine CGI Daleks? They could never have achieved the cheese-paring splendour of hardboard and ball-cock floats cut in half and glued on, of the Evil Manipulator Sucker looking exactly like a plumber’s plunger on a stick. In reality, it was a plumber’s plunger on a stick, though as the Make Your Own Dalek site (www.projectdalek.co.uk) notes, “The actual plunger style used during the 1960s is obsolete today and finding a good, black, hemispherical plunger can be difficult”
  ディオール(Dior) http://www.japansunglassestore/ディオール%28Dior%29-2316/

 22. „Every day my kid, Harvey, says: ‚How many winners today? Six or seven?‘ I tell him I won’t ride that many – but I have today. It’s been one thing after another, this year, and I owe a lot of thanks to a lot of people, especially my agent, Tony Hind. And without Richard Hannon, I wouldn’t be doing any of it.“
  nike(ナイキ) http://www.japanoutdooronline.com/nike(ナイキ)-2291/

 23. AP Sports Writers Bernie Wilson in San Diego and Beth Harris in Los Angeles, and AP freelance writers Steve Herrick in Cleveland, John Perrotto in Pittsburgh and Rick Eymer in Oakland, Calif., contributed to this report.
  ナイキ エア ボルテックス レトロ http://www.japankakushoes.com/ナイキフリー%20ラン%20Free%20Run-453/

 24. レイバン napsal:

  Coates has the distinction of being the only athlete to have previously competed at a Paralympic Games on British soil, after the 1984 Paralympics were moved to Stoke Mandeville Hospital when the University of Illinois pulled out at the last minute. She added: „It was nice that my friends and family could all come, but it would have been nice to have done better for them.“
  レイバン http://www.japankakusunglasses.com/レイバン%28RayBan%29-2291/

 25. Due to police concerns over the disruption, the council called off the removal men yesterday and promised to respond to the protesters‘ requests to meet and discuss their plans.Mr Johnson, who flew back from his summer holiday yesterday as the violence escalated across the capital, said: „I want to say to everybody who runs a shop or owns a business here how very sorry I am for the loss and the damage you have suffered.
  エンポリオアルマーニ http://www.japansunglassestore/エンポリオアルマーニ-2318/

 26. “Transport that destroys ancient woodland cannot be called ‘green’. This irreplaceable habitat covers just two per cent of the UK. The unique, undisturbed soils and ecosystems found in ancient woodland form our richest land habitat and support a host of rare, protected and threatened wildlife – species that are slow to react to change, find it difficult to adapt, and are not mobile enough to move to other locations to survive. Ancient woodland can never be replaced, translocated or recreated through new planting.
  偏光サングラス http://www.kakusunglassesjp.com/オークリー%28Oakley%29-2293/

 27. But with the club’s fans still in revolt over the appointment, the club has been plunged into chaos once again.
  nike(ナイキ) http://www.kakustorejp.com/nike(ナイキ)-2291/

 28. We n t saw a lot of current as of late, but he had the sneaker Nike Sportswear reduced under the collection’s home turf. Who representsNike has released the total premium of Crimson Air Max 90. With a high black and grey, dark with total purple glints. A clean white Swoosh and midsole

 29. “The minute she got close to the door, they handcuffed her and they took her,” the daughter said.
  ナイキエア air max http://www.japanshowstore.com/ナイキエア%20マックス%20Air%20Max-423/

 30. nike 543216-330 napsal:

  Similarly, on final passage, 192 Democrats joined 49 Republicans in support. Opposed were 179 Republicans and one Democrat.
  nike 543216-330 http://www.japankakushoes.com/ナイキフリー%20ラン%20Free%20Run-453/

 31. While a few agencies currently use drones, such as the Seattle Police Department and the Mesa County, Colo. sheriff’s department,?the track record for civil liberty violations for these agencies suggest that the misuse of this technology is not only possible, but likely.
  ナイキ SB SERIES http://www.japankakushoes.com/ナイキ%20SB%20SERIES-451/

 32. nike 543216-330 napsal:

  “She always wanted to be a dancer,” said Singer, who said Eilman also talks about other jobs she’ll never be able to do, such as being a lawyer or talk show host.
  nike 543216-330 http://www.japankakushoes.com/ナイキフリー%20ラン%20Free%20Run-453/

 33. Scientific research has not only linked the chemicals to cancer in lab rats, but also say they potentially cause abnormal brain development in humans.
  レディースボーイズ http://www.showstorejp.com/-ボーイズ-385/

 34. Casta?eda was staggered. His reaction was more sad and bewildered than joyful. The group gathered around to comfort him. He downed a shot of liquor to clear his head.
  ナイキ エアマックス 1 http://www.japanshowstore.com/ナイキエア%20マックス%20Air%20Max-423/

 35. As a result, three U.S. embassy officials traveled from the capital to northern Guatemala on Dec. 30, 1982, three weeks after the massacre, and conducted an inquiry. They were accompanied by the first secretary of the Canadian embassy, according to the cables.
  レディースボーイズ http://www.japanwatchesonline.com/-ボーイズ-385/

 36. Up to now, Murdoch holds the unenviable record for the

 37. $24.4 billion deal. Had ISS opposed the transaction, there was

 38. He added: „You look at the type of players like Higuain we are trying to bring in and you have got to be encouraged.
  Michael Kors Handbags Outlet http://code.google.com/p/michealkorshandbags/

 39. In its annual report for 2011, HSBC said it was cooperating with investigations by the U.S. Department of Justice, the New York County District Attorney’s Office, the Office of Foreign Asset Control, the Federal Reserve and the Comptroller of the Currency regarding past transactions involving Iranian parties and others subject to U.S. sanctions.
  ナイキ エアマックス 1 http://www.japanshoesoutdoor.com/ナイキエア%20マックス%20Air%20Max-423/

 40. Putin has long been suspicious of NGOs, especially those with American funding, which he has accused of being fronts for U.S. meddling in Russian politics.
  ナイキ エア マックス http://www.japanshowstore.com/ナイキエア%20マックス%20Air%20Max-423/

 41. During a Congressional hearing earlier this week on the Cyber Intelligence Sharing and Protection Act (CISPA), Rep. Mike Rogers (R-Mich.), one of the bill’s authors, said the only people opposed to the bill are 14-year-olds tweeting in their basement.
  ナイキ VINTAGE SERIES http://www.japanshoesoutdoor.com/ナイキ%20VINTAGE%20SERIES-455/

 42. The state had ruled in 2000 that tobacco could not be used inside of its prisons, citing the abuse of tobacco in such places.
  ナイキ エアー ジョーダン 9 http://www.japankakushoes.com/ナイキエア%20ジョーダン%20Air%20Jordan-411/

 43. Fake Oakley napsal:

  Pride and Prejudice by Jane Austen
  Fake Oakley http://code.google.com/p/fakeoakley/

 44. Lululemon napsal:

  County cricketers have been told they will be tested more regularly for recreational drugs in response to the younger Maynard’s death, while Matthew Maynard and his wife, Sue, have since helped to establish the Tom Maynard Trust, which will provide funding and support to help aspiring cricketers achieve their dreams.Malema, the former youth leader of the governing African National Congress, arrived as family members continued to hunt for loved ones missing since Thursday’s shootings. Women said they did not know if their husbands and sons were among the dead, or among the 78 wounded or some 256 arrested by police on charges from public violence to murder.
  Lululemon https://code.google.com/p/lululemonoutlet/

 45. nike 543216-330 napsal:

  “There is more horsepower to this economy than most believe,” said Sung Won Sohn, an economics professor at California State University, Channel Islands. “The stars are aligned right for a meaningful economic recovery.”
  nike 543216-330 http://www.japanoutdoorstore.com/ナイキフリー%20ラン%20Free%20Run-453/

 46. Anderson’s lawyer has filed an appeal, arguing that the statute of limitations bars any action.
  ナイキ エア マックス http://www.japanshoesoutdoor.com/ナイキエア%20マックス%20Air%20Max-423/

 47. Her case has regained attention following George Zimmerman’s acquittal of all charges in 17-year-old Trayvon Martin’s death that was deemed self-defense.Information contained on this page is provided by an independent third-party content provider. WorldNow and this Station make no warranties or representations in connection therewith. If you have any questions or comments about this page please contact .
  ナイキ エア ジョーダン レトロ ハイ http://www.japanoutdoorstore.com/ナイキエア%20ジョーダン%20Air%20Jordan-411/

 48. Meets the first Thursday of each month at 7:30 a.m.
  ナイキ VINTAGE SERIES http://www.japanshoesoutdoor.com/ナイキ%20VINTAGE%20SERIES-455/

 49. Michael Kors napsal:

  Transport links: Cheap bus service connects campus to city centre. Easy to reach Edinburgh (37 miles), Perth (35 miles) and Glasgow (25 miles) by car. Or try coach or train.
  Michael Kors http://code.google.com/p/michaelkorsoutlets/

 50. “Violent crimes threaten our communities and rob our society of promising young people and decent citizens at alarming numbers each year,” says Harlem Mothers S.A.V.E. on its website.
  ナイキ VINTAGE SERIES http://www.japanshoesoutdoor.com/ナイキ%20VINTAGE%20SERIES-455/

 51. Britain abolished capital punishment in part because of the case of , a Welsh man who was wrongfully convicted of murdering his wife and daughter and hanged in 1950.
  ナイキ エアー ジョーダン 9 http://www.japankakushoes.com/ナイキエア%20ジョーダン%20Air%20Jordan-411/

 52. Indeed, seven other banks, including , ?and , which is still dealing with the ramifications of a multibillion dollar trading fiasco, were sued in June by the Hawaii attorney general, David M. Louie, and accused of improperly selling similar products.
  ナイキ 新作 http://www.japanshowstore.com/ナイキ%20新作-425/

 53. “I think SB2 is bad policy for Arkansas and historically have suppressed voting in minority communities; especially African Americans,” Love, who chairs the Legislative Black Caucus, told The Associated Press in an email after the vote. “So this was definitely a mistake.”
  ナイキ SB SERIES http://www.japanshoesoutdoor.com/ナイキ%20SB%20SERIES-451/

 54. Toms napsal:

  They are also the qualities that serve Nadine well as an MP. She doesn’t mince her words when it comes to the – Dave and Gideon. And she’s not afraid of sticking her neck out on the issues she cares passionately about –
  Toms http://www.toms.com

 55. Those details followed verbal miscues related to his views of work. Last week in New Hampshire, Romney told an audience he knew what it was like to worry about being “pink-slipped” and losing a job. A day later, he said, “I like being able to fire people who provide services to me” — a comment about health insurance companies that his rivals used to paint a picture of Romney as a wealthy businessman who is out of touch with ordinary Americans.
  ナイキ DUNK 新作 http://www.japanshowstore.com/ナイキ%20DUNK%20新作-457/

 56. This story was originally published by .President Obama’s continued bombing of Pakistan, despite Islamabad’s repeated calls for the CIA to halt its attacks, means the two nations may technically be at war, says a US Congressman.
  ナイキ 新作 http://www.jashoestore.com/ナイキ%20新作-425/

 57. The labels are voluntary, so it will be up to beverage companies to decide whether to use them on their products.
  ナイキ SB SERIES http://www.japanshoesoutdoor.com/ナイキ%20SB%20SERIES-451/

 58. A century later, Edward’s Goodwood look still prevails. Panamas are sold on-site – proper, roll-up-ables made in Equador – and gentleman, although not obliged to, are encouraged to counter the conservative bohemianism of the women’s floaty florals by following the King’s example. „We’re not interested in acting like the police,“ says Lord March from Goodwood, „but I do like it when people make a bit of an effort.“
  Lululemon Outlet Online http://www.lululemon.com

 59. Taru works in the development sector on communications and is gradually succumbing to wanderlust as she finds the light-footed traveller in herThere’s no point searching for proof that Rajiv Gandhi was involved in Warren Anderson’s ‘escape’ from India on December 7, 1984. Whether it exists or not, it’s unlikely to be found except by luck. And you can’t determine good fortune. But, equally, you don’t need ‘proof’. Approach the matter through logical deduction and it becomes indisputable ― indeed, almost unquestionably so ― that he either knew or, at least, approved. All you have to do is ask a simple question: is it conceivable that the prime minister was not aware that Warren Anderson was spirited out of Bhopal in a government plane and sent to Delhi ― where he met the home minister and the President, if Arun Nehru is to be believed ― and certainly the then foreign secretary, M. K. Rasgotra, who has admitted as much to me, before departing for America on a commercial flight? After all, we’re not talking of an ordinary tourist but the principal accused in the world’s worst-ever industrial disaster killing over 2,600 and injuring tens of thousands more (as the tally was on that date). Rationally speaking, the answer has to be no. Rajiv Gandhi must have ― indeed, ought to have ― known. He was, after all, foreign minister as well as prime minister and, thus, Rasgotra’s boss. But let’s for argument’s sake assume the answer is ‘yes’. Unbelievable though it might be, he did not know. Two further questions now follow. First, what does this tell us about Rajiv Gandhi’s authority and control? To raise this is to answer it. There’s no need to say more. The second question is the clincher. What did Rajiv Gandhi do when he found out? If he did not agree with the decision to let Warren Anderson slip away he should have blown a fuse. The prime minister’s anger should have been frightening to behold. Heads should have rolled. Inquiries should have been ordered. But did that happen? No. So what does that tell us? Quite simply that either the prime minister knew or, at least, concurred with the decision and found nothing wrong with it. Now, flip the discussion and let’s ask was this really such a terrible thing to permit? Before you answer, consider the following. At the time Anderson was only charged under Section 304A (negligence) and not 304-II (culpable homicide). Second, he could not have been kept under arrest indefinitely. Third, whenever bail was granted there was a chance he’d leave and never return, despite solemn promises to the contrary. Fourth, the risk this would happen was not a ground for refusing bail. Fifth, a prolonged arrest without bail would have smacked of persecution and, worse, put off investors who, at the time (and it was a very different era), India sorely needed. Sixth, and most importantly, he was granted safe passage ― making the arrest a grave breach of promise. For all these reasons you can credibly argue that letting Anderson go was the sensible thing to do, and in India’s interest. Alas, the Congress doesn’t realise that.By refusing to recognise these obvious arguments the Party has tied itself into knots. In insisting that Rajiv Gandhi knew nothing of Anderson’s departure they’ve converted their icon into either a fool or a knave or both. And by failing to point out that Anderson had to be released and that it was, additionally, wise to do so, they’ve encouraged the impression it was a heinous thing to do.Will someone please protect Rajiv Gandhi from his heirs and successors?The views expressed by the author are personalThe police are in denial mode, but locals said rape, loot and killing of Uttarakhand disaster victims at Kedar Valley did happen. Victims too claimed to have been at the mercy of criminals of all hues.Locals said they helped the Ukhimath police arrest three men and recover R4lakh from them. But the police did not register any case against them, nor did they say where they were taken to. Most top police officers in Rudraprayag district remained incommunicado.Swatantra Verma, a victim from Raipur in Chhattisgarh, said he traded everything he had to prevent four persons from molested his daughter in the Jangalchatti area near Rambara.“They approached us on June 18 offering to take us to a safer location. Their attitude changed after it turned dark. No sooner did we reach Jangalchatti around 10pm than they pounced on my daughter,” he said. His wife Shalini said the experience was worse than the natural calamity they had escaped from.A similar incident happened with a group of pilgrims from Gujarat. They too had to hand over their belonging to criminals to save themselves.Gujarat principal secretary and disaster management commissioner PK Parmar said he didn’t receive any specific complaint of rape from Gujarat pilgrims but he had heard about women disrobed and harassed in Kedar Valley.There were also reports of miscreants chopping off body parts of corpses in front of the survivors. Police, however, said there were no criminal activities. “We haven’t received any complaint of loot or rape from anywhere. On the other hand, some 1,200 persons were screened at Rudrparyag area as a precautionary measure,” said RS Meena, IG (law and order).West Bengal transport minister Madan Mitra and state planning and development minister Rachhpal Singh alleged muleteers raped several pilgrims.Apple conspired with publishers to raise the price of e-books in a scheme costing consumers „hundreds of millions of dollars,“ a U.S. government lawyer said on Monday.A three-week trial got under way before a federal judge in New York in a case pitting the Justice Department against the popular iPad and iPhone maker that could shine a light on the secretive Silicon Valley giant’s business practices.“Apple told publishers that Apple – and only Apple – could get prices up in their industry,“ Lawrence Buterman, a lawyer at the Justice Department, said during opening arguments.The trial came more than a year after the Department sued Apple and five of the largest U.S. publishing houses, accusing them of working together illegally to increase e-book prices and undo Amazon.com Inc’s market control.Orin Snyder, an attorney for Apple, described the case as „bizarre.“ Apple acted in its own business interests in negotiating deals with publishers in the run up to the debut of its iPad in January 2010, he said.“What the government wants to do is reverse engineer a conspiracy from a market effect,“ Snyder said.Apple is going to trial alone after the five publishers agreed to eliminate prohibitions on wholesale discounts and to pay a collective $164 million to benefit consumers.The five publishers were Pearson Plc’s Penguin Group, News Corp’s HarperCollins Publishers Inc, CBS Corp’s Simon & Schuster Inc, Hachette Book Group Inc and MacMillan.The U.S. government is not seeking damages, but instead an order blocking Apple from engaging in similar conduct. However, if Apple is found liable, it could still face damages in a separate trial by 33 state attorneys general, who would seek civil penalties on behalf of consumers.’Tentative view’The non-jury trial is proceeding before U.S. District Judge Denise Cote, who gave a „tentative view“ at the last hearing before trial that she thought the Justice Department might win.“I believe that the government will be able to show at trial direct evidence that Apple knowingly participated in and facilitated a conspiracy to raise prices of e-books,“ Cote said on May 23.During opening arguments, Snyder expressed Apple’s „concern“ about the comment, adding later, „all we want is a fair trial.“ Cote retorted that she made her comments only after the Justice Department and Apple asked for her view, which was based on hundreds of documents submitted in advance of trial.“The deck is not stacked against Apple unless the evidence stacks against Apple,“ Cote said.The case has its origins in concerns by publishers that had emerged by 2009 about low prices for best-seller and new e-books sold by Amazon, which launched its Kindle e-reader in 2007.Amazon, which by that time sold up to 90 percent of all e-books, was buying e-books wholesale and then discounting them, selling new and best-selling books for $9.99, sometimes at a loss.Buterman, the government’s lawyer, said publishers became increasingly dissatisfied with those prices, which they considered too low. They tried a number of tactics, increasingly in parallel, to fight Amazon’s pricing model.Those tactics were unsuccessful, though, until Apple entered the market, he said.Apple acted as a facilitator for the publishers, enabling them to reach agreements that would move their industry to an agency model, in which publishers set the price and Apple took a fixed 30 percent cut, Buterman said.Buterman cited former Apple chief executive officer Steve Jobs, who died in 2011, telling his biographer that, „we told the publishers, ‚We’ll go to the agency model, where you set the price, and we get our 30 percent, and yes, the customer pays a little more, but that’s what you want anyway.'“Buterman said, „Overall, average prices of e-books went up, costing consumers millions of dollars.“‚Makes no sense’Apple’s Snyder called the government’s story a „fiction“ saying many of Job’s emails and statements the prosecution will show will be taken out of context.As for the agency model, Snyder said there was nothing wrong with it. He said both Amazon and Barnes & Noble Inc considered it before Apple did.“Agency is good and beneficial to consumers and markets,“ he said.Moreover, Snyder said data showed that in the wake of Apple’s entry into the market, average e-book prices fell instead of increasing. In court papers, Apple said prices fell from $7.97 to $7.34.The case is United States v. Apple Inc et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 12-02826.For someone who had finally been embraced by his party and anointed its new poster boy, Finance Minister P Chidambaram seemed awfully truculent a day after the Union Budget. Perhaps, it was the economist in him who was worried about abandoning fiscal responsibility at the altar of hand-outs. Maybe, it was the lawyer in him who was tired of making out a case as to why he had decided on a Rs 60,000 crore farm loan waiver to be written off in just four months. Or maybe, the politician in him was aware that historically election budgets don’t always bring in votes. Or maybe, he was just fatigued of pesky journalists asking him where he was going to get the money to fund his sop machine. Finally, in a moment of candour, the Finance Minister admitted that he would rather not face election pressures every year when delivering a Budget, and that state and general elections should be held once every five years at the same time. Contrast the discomfort of Chidambaram with the euphoria that his Budget seems to have generated within the ruling alliance. The queues of party workers waiting to get a darshan at 10 Janpath have lengthened, with farmers from Haryana leading the way in genuflecting before the Congress leadership. Posters announcing Rahul Gandhi as the ‘kisan ka neta’ have sprung up. Tired of their leader being accused of spending too much time on the cricket field, Sharad Pawar’s NCP has also joined the chorus, with full page ads lavishing praise on the Agriculture Minister. In Parliament, there is a spring in the step of the treasury benches, almost as if the chill of a nuclear winter has now been magically transformed into a possible monsoon of contentment.To an extent, the celebratory air around the UPA leadership is justified. After facing a mauling in state elections in 2007 (the tally reads UPA 0, Opposition 5), the central government has been desperately looking for an issue that could spur a momentum shift. The original hope had been that an aggressive pro-reservation agenda would effect the change. But in an environment of competitive reservation politics, the Congress can hardly claim proprietorial rights on reservations. An Arjun Singh may have used it to build his identity, but the party was less inclined to follow suit. The Sachar Committee’s recommendations on minorities were seen as another attempt at recapturing a traditional Congress vote-bank. But here too, there has been some hesitancy in allowing the Opposition to revive the plank of minority appeasement. An 8 per cent-plus economic growth rate was a possible calling card, but the fear of a ‘India Shining’-like campaign boomeranging on the government was enough to spark off a defensive reaction.Enter the kisan: the traditional, ubiquitous symbol of the aam aadmi. Much like the Indian soldier, the farmer is seen as a conscience-keeper of a nation; agriculture is seen as an occupation that is part of India’s moral core, the true grit of its people. Such are the romantic notions that are still attached to land and farming that, even in multiplex India, a Do Bigha Zameen can continue to evoke a strong emotional connect. The ‘rural areas’ are a mantra to be chanted whenever a moral point needs to be made. The backward-forward reservation debate can be divisive, as can the majority-minority equation, or the ‘India Shining’ slogan. But who would dare question the right of the Indian farmer to demand more, especially when farmer suicides are no longer just statistical data, but a grim reminder of the failures of the State to build a more humane society? Any attempt to question a loan waiver to farmers can be politically disastrous in an agrarian society. Contrast ‘farmer-first’ politics with national security and terrorism — the BJP’s pet project — and it seems that the terms of political engagement are heavily weighed in favour of the UPA leadership. The fear of the terrorist is real, and there is growing evidence of the dangers of ‘home-grown’ terrorism, and of the rising clout of Naxal groups. But while the ‘soft on terror’ propaganda may appeal to the BJP’s core middle-class constituency, it does not resonate with the same vigour across the country. By contrast, farmers’ issues cut across geographical barriers, with the result that they offer a political party an opportunity to set the national agenda by appealing to the bulk of the rural populace.And yet, if the UPA believes it has found the mantra to electoral success, it could well be guilty of premature celebration. If farm loan waivers were enough to pile up the votes, then the likes of Devi Lal, Charan Singh and Deve Gowda would have had permanent access to power. Kisan politics can be a dangerous double-edged sword: while it can provide opportunity, it can also quickly become a source of despair. One of the biggest dangers that confronts political parties at election time is the principle of rising expectations, with failure to deliver resulting in what is now universally condemned as ‘anti-incumbency’. By promising to complete the entire loan waiver scheme by June 30, the government is setting itself up for the possibility of encouraging a wave of unrealistic expectations among farmers, and then finding itself trapped when it is unable to deliver on deadlines and demands. And what of those thousands of indebted farmers who will lose out because they remain outside the institutional credit system?To understand just what can go wrong, look no further than the UPA’s original Rs. 12,000 crore flagship programme: the National Rural Employment Guarantee (NREG) scheme. The first reality check done by the Comptroller and Auditor General shows that barely 3.2 per cent of the registered households could avail of the 100 days of employment in the first year of the programme. The average employment provided under the scheme was just 18 days as against the promised 100 days. Ironically, the data on financial assistance under the NREG Act (NREGA) showed that the performance of non-Congress ruled states in implementing the programme was better than of the Congress-ruled states. A recent television story exposed how even in the Gandhi family bastion of Amethi and Rae Bareli, the NREGA projects were caught in a web of bureaucracy and corruption. Will an even more extensive loan waiver scheme also become a victim of its own ambition? A morally acceptable idea if badly implemented can be a recipe for disaster.Moreover, the reality of contemporary electoral politics is such that it requires more than just the announcement of farmer-friendly schemes to translate intention into votes. While eyeing a 2008 election, the UPA needs to ask itself: does it have the organisational muscle to translate the Chidambaram Budget into an electoral victory? Can a Rahul Gandhi’s ‘Discovery of India’ yatra be enough to galvanise a dormant political organisation? Is there any evidence on the ground that the party is on the comeback trail in politically influential states like UP and Bihar? In the 2004 elections, in the 12 largest states of the country, the Congress won just 100 of the 440 seats on offer. Can the Congress claim with any conviction that there is at least one large state where it is guaranteed a sweeping victory in the polls? And are key allies like the DMK and the RJD confident of repeating their 2004 performance this time round?Perhaps, no one knows this uncertain political roulette better than the Finance Minister who comes from a state where the Congress organisation is decaying. With J Jayalalithaa threatening another potential comeback, Chidambaram should be aware that his future, and that of his party, could be determined by political forces that have little connection with the Budget. The momentum in Parliament may have shifted to the UPA after the kisan chemistry in the Budget. But in the dusty tracks of Sivaganga, it could well be alliance arithmetic, not budgetary chemistry, that will determine the fate of the next Lok Sabha.Editor-in-Chief, CNN-IBNGoing over the Coronation Bridge spanning the Teesta river, we crossed over from West Bengal to Sikkim. From here on, the sapphire blue Teesta became our companion. Originating in the icy confines of a glacial lake at 17,487 feet, Tso Lhamo, the Teesta gathers strength and volume as it streams down forming a natural divide between Darjeeling and Sikkim. Two incisions ran deep in the mountainside; the ravines of the Teesta and the road above it. Between them lay slopes of rain-drenched dense jungle. Miniscule flowers, bright spots on a green mat, dotted the slopes and often edged the road. Only some stubborn boulders remained grey-blue and bare. Up and up we wound, and then the road was running along the treetops, their trunks, hundreds of feet below, lost to view.

 60. „Simply mesmerising is the best two words to describe the feeling“, says Rohit Gupta from Delhi, who with family is standing at the water front overlooking the Opera House. Holidaying down under, they consider themselves extremely lucky to be present in the sea edged metropolis during its two-week annual lighting festival, officially known as Vivid Sydney, when awe-inspiring edifices like the Opera House turn dream-like under lights.

 61. Irča Huťaska napsal:

  Nějakou náhodou jsme narazila na tvoje stránky.
  Arture, takový mladý muž a tak silný už! Přeje ti taky na dálku hodně novým poznání, úspěchů…a jak se líká, sloni si budou hodně dlouho pamatovat, s jakou láskou vše pro ně děláš…Posílám pozdravy z Třince
  Irča Huťková

 62. Milan K napsal:

  Velmi poutavé čtení! Zážitky Ti nikdo neveme a jsme rádi, že je můžeme alespoň zprostředkovaně prožít také. Přejeme pevné zdraví a mnoho krásných zážitků. Jarka a Milan.

 63. Máma napsal:

  „Komu po léta přívětivě svítilo tropické slunce, komu se zjevilo kouzlo oněch dálav s jejich obyvateli, toho po celý život stravuje touha po pralese, který jej volá.
  Časem se mu zdá, jako by slyšel víření bubnů a taneční
  popěvky divochů, údery paliček, jimiž ženy stloukají banány, zurčení potůčků, u něhož si chladil zpocené čelo, nebo velkolepé bouření vodopádů.
  Tak se také vždycky vedlo mně po každém návratu z tropů, nechť jsem zažil sebevětší svízele a trpěl nedostatkem a opuštěností.
  Touha byla silnější než rozum.“
  Tyhle věty píše Pavel Šebesta (1887-1967) v knize „Mezi nejmenšími lidmi světa“.
  Arťo, myslím, že už dávno cítíš totéž a že tě Afrika chytla za srdce!
  Dál hodně štěstí na tvé cestě pralesem!
  Máma

  • I’ve been surfing online more than 2 hours
   today, yet I never found any interesting article like
   yours. It is pretty worth enough for me. Personally, if
   all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet
   will be much more useful than ever before.|
   I couldn’t resist commenting. Exceptionally well written!|
   I’ll immediately seize your rss feed as I can not
   to find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service.
   Do you’ve any? Kindly let me realize in order that I may subscribe.
   Thanks.|
   It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to
   be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you some
   interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to
   this article. I desire to read even more things about it!|
   It’s the best time to make some plans for the longer
   term and it’s time to be happy. I’ve read this put up and if I
   may I wish to counsel you some attention-grabbing issues or tips.

   Maybe you can write subsequent articles referring
   to this article. I desire to learn even more issues approximately it!|
   I’ve been browsing online greater than 3 hours lately, yet
   I by no means discovered any fascinating article like yours.
   It’s lovely value enough for me. In my view, if all site owners and
   bloggers made excellent content as you probably did, the internet might be much more helpful than ever before.|
   Ahaa, its pleasant dialogue on the topic of
   this paragraph here at this blog, I have read all that,
   so now me also commenting here.|
   I am sure this piece of writing has touched all the internet users,
   its really really good article on building up
   new blog.|
   Wow, this post is good, my sister is analyzing these kinds of things,
   therefore I am going to let know her.|
   bookmarked!!, I like your blog!|
   Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this write-up and
   the rest of the site is very good.|
   Hi, I do think this is an excellent website.
   I stumbledupon it ;) I am going to come back once again since I book marked it.

   Money and freedom is the best way to change, may you be
   rich and continue to guide other people.|
   Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website.
   It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that „perfect balance“ between user friendliness
   and visual appearance. I must say that you’ve done a fantastic job with this.
   Additionally, the blog loads super quick for me on Safari.
   Outstanding Blog!|
   These are in fact impressive ideas in about blogging. You have touched
   some fastidious things here. Any way keep up wrinting.|
   Everyone loves what you guys tend to be up too.
   Such clever work and coverage! Keep up the wonderful works guys I’ve you guys to blogroll.|
   Hi there! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to give it a look.
   I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my
   followers! Superb blog and outstanding design.|
   Everyone loves what you guys tend to be up too.

   This type of clever work and exposure! Keep up the terrific works guys I’ve incorporated you guys to my own blogroll.|
   Hey there would you mind stating which blog platform you’re working with?
   I’m looking to start my own blog soon but I’m having a hard time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

   The reason I ask is because your layout seems different then most
   blogs and I’m looking for something unique.
   P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!|
   Hi there would you mind letting me know which hosting company you’re utilizing?

   I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog
   loads a lot quicker then most. Can you suggest a good web hosting provider at
   a honest price? Kudos, I appreciate it!|
   I love it when individuals come together and share ideas.
   Great site, stick with it!|
   Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
   Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how could we communicate?|
   Hi there just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running off the screen in Internet explorer.
   I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I
   figured I’d post to let you know. The design and style look great though!
   Hope you get the issue fixed soon. Cheers|
   This is a topic which is close to my heart… Thank you! Where are your contact details though?|
   It’s very straightforward to find out any topic on net as compared to textbooks, as I found this paragraph at this site.|
   Does your website have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to shoot you an email.
   I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing.

   Either way, great site and I look forward
   to seeing it improve over time.|
   Hey there! I’ve been following your blog for a long time now and finally got
   the courage to go ahead and give you a shout out from
   New Caney Texas! Just wanted to mention keep up the good work!|
   Greetings from Florida! I’m bored to tears at work so I
   decided to check out your blog on my iphone during lunch break.
   I love the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get home.
   I’m amazed at how quick your blog loaded on my phone ..

   I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, great blog!|
   Its like you read my mind! You appear to understand
   so much approximately this, like you wrote the book in it or
   something. I believe that you simply could do with a few percent to
   drive the message house a bit, however other than that, this is fantastic blog.
   A fantastic read. I’ll certainly be back.|
   I visited many websites however the audio quality
   for audio songs existing at this web page is genuinely fabulous.|
   Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was
   just wondering if you get a lot of spam comments?
   If so how do you prevent it, any plugin or anything you can recommend?

   I get so much lately it’s driving me crazy so any help is very much appreciated.|
   Greetings! Very useful advice in this particular article!

   It is the little changes that make the greatest changes.
   Many thanks for sharing!|
   I absolutely love your site.. Great colors & theme. Did
   you make this amazing site yourself? Please reply back as I’m hoping
   to create my very own site and want to find out where you got this from or
   what the theme is called. Thank you!|
   Howdy! This post could not be written any better! Reading through this article reminds me
   of my previous roommate! He continually kept talking about this.
   I will forward this post to him. Pretty sure he’s going to
   have a good read. Many thanks for sharing!|
   Incredible! This blog looks exactly like my
   old one! It’s on a entirely different topic but it has
   pretty much the same layout and design. Wonderful choice of colors!|
   There’s definately a lot to know about this topic. I like all of the
   points you’ve made.|
   You have made some really good points there.
   I looked on the net for more information about
   the issue and found most individuals will go along with your views
   on this web site.|
   What’s up, I check your new stuff on a regular basis.

   Your story-telling style is awesome, keep doing what you’re doing!|
   I just couldn’t depart your web site before suggesting
   that I really enjoyed the standard information an individual
   supply on your guests? Is gonna be again frequently to check out new posts|
   I need to to thank you for this excellent read!! I certainly enjoyed every bit of it.

   I’ve got you bookmarked to look at new things you post…|
   Hi, just wanted to mention, I enjoyed this blog post. It was inspiring.

   Keep on posting!|
   I drop a comment each time I appreciate a article
   on a website or I have something to add to the conversation.
   It is triggered by the passion displayed in
   the post I read. And after this article Začalo to v Kamerunu: sloni, hory,
   Pygmejové | Save-elephants.org. I was moved enough to drop a leave
   a responsea response ;) I actually do have a couple of questions for you if it’s
   okay. Could it be simply me or does it look like some of these responses look like
   they are written by brain dead individuals?
   :-P And, if you are writing on additional sites, I would like to keep up with you.

   Would you list all of all your social sites like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?|
   Hi there, I enjoy reading through your post.

   I wanted to write a little comment to support you.|
   I always spent my half an hour to read this blog’s articles or reviews daily along with a mug of coffee.|
   I always emailed this weblog post page to all my friends, since if like to read
   it then my contacts will too.|
   My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP.

   I have always disliked the idea because of the expenses.

   But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on various websites for about a year and am concerned about switching to another
   platform. I have heard excellent things about blogengine.net.
   Is there a way I can transfer all my wordpress
   content into it? Any help would be really appreciated!|
   Howdy! I could have sworn I’ve visited this site before but after looking
   at a few of the posts I realized it’s new to me.
   Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly!|
   Great work! This is the kind of information that are meant to be shared around
   the net. Shame on Google for not positioning this post higher!
   Come on over and talk over with my site . Thank you =)|
   Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It really useful &
   it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you aided me.|
   Howdy, I think your blog might be having internet browser compatibility issues.
   When I take a look at your web site in Safari, it
   looks fine however, when opening in I.E., it
   has some overlapping issues. I just wanted to provide you with
   a quick heads up! Aside from that, wonderful
   site!|
   Somebody necessarily lend a hand to make critically articles I’d state.
   That is the very first time I frequented your web page and so far?
   I surprised with the analysis you made to make this actual put up extraordinary.
   Excellent job!|
   Heya i’m for the primary time here. I found
   this board and I to find It truly helpful & it helped me out a lot.

   I hope to present something again and aid others like you helped me.|
   Good day! I simply want to offer you a big thumbs up for your excellent information you have got right here on this post.
   I am returning to your blog for more soon.|
   I every time used to read paragraph in news papers
   but now as I am a user of internet therefore from now I
   am using net for articles or reviews, thanks to web.|
   Your method of explaining everything in this piece of writing is truly nice, all can effortlessly
   be aware of it, Thanks a lot.|
   Hi there, I discovered your site via Google even as searching
   for a similar subject, your web site got here up, it seems great.
   I have bookmarked it in my google bookmarks.
   Hi there, just become aware of your blog via Google, and found that it is really
   informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll appreciate in case you continue this in future.
   Many other people will likely be benefited from your writing.
   Cheers!|
   I am curious to find out what blog system you are working with?
   I’m having some minor security issues with my latest site and I would like to find
   something more secure. Do you have any suggestions?|
   I’m really impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog.

   Is this a paid theme or did you customize it yourself?
   Anyway keep up the excellent quality writing,
   it is rare to see a great blog like this one today.|
   I am really impressed along with your writing talents and also with the layout to your blog.
   Is that this a paid subject or did you modify it yourself?
   Anyway stay up the excellent high quality writing, it is uncommon to
   peer a nice weblog like this one nowadays..|
   Hello, Neat post. There is an issue together with your website in internet explorer,
   could test this? IE still is the marketplace chief and a big part of people
   will leave out your excellent writing because of this problem.|
   I am not sure where you’re getting your info, but good topic.
   I needs to spend some time learning much more or understanding more.
   Thanks for wonderful info I was looking for this information for my mission.|
   Hello, i think that i saw you visited my website thus i came to “return the favor”.I’m
   attempting to find things to enhance my website!I suppose its ok
   to use some of your idea\

 64. Jiří foltýn napsal:

  Ahoj Arťasi,
  tomu říkám parádní cyklo švih. V Austráli se jezdí krokodýlí rejs (www.crocodile-trophy.com) a jeto hodně vychytaný bikový extrém. Doufám, že mapuješ a po návratu se do roka dočkáme pozvánky na africký-etapový-bikeový extrém „Elephant-trophy“.
  Snad se ti pak vrátí náklady na záchrannou misi. Šoupni do galerie více cyklo záběrů ať tvou stránku můžu doporučit i svým úchylným, bikerským kamarádům.
  Držím palce, přeji zdraví a píchej jen když se ti to bude hodit:-)

  Jurys

 65. Kubečka Jiří napsal:

  Jménem celé redakce regionální televize LTV PLUS Klimkovice zdravíme a těšíme se na natáčení dalších dílů pořadu Na cestách.Hodně štěstí,zdraví a sil do další práce.

  Jiří Kubečka

 66. Luboš B. napsal:

  Ahoj Arthure,
  zajímavé čtení, těším se na další příspěvky a hodně štěstí přeju.
  L.B.

  • ARTHUR napsal:

   Ahoj Luboši!

   Dlouho jsem o tobě neslyšel. Snad se máš dobře. Díky moc za přání, budu ho potřebovat! Měj se fajn, Arthur

 67. Vlasta Liberdová napsal:

  Ahoj Arthure,
  jsem ráda, že tě také mohu pozdravit. Vypadáš spokojeně, tak snad cesta zatím naplňuje tvá očekávání. Webové stránky jsou vydařené, fotky nádherné. Budu se zájmem sledovat a dále šířit.
  Tak se drž
  Vlasta od Honzy

 68. Iva Šamanová napsal:

  Čauec Arthure :*
  Je to BÁJEČNÁ stránka s krásným obsahem a čupr fotografiemi :)
  Okamžitě ji budu sdílet na FB a moc se těším na další povídání :)
  Hlavně dávej pozor nejen na slony, luskouny a ostatní zvířectvo, ale taky na sebe Kocoure.
  Ivuša ;)

 69. Zdeněk Laník napsal:

  Ahoj Arthure, Dáša už je v Douale, moje nervozita opadne až se nám ozve z Kedjom-keku. Držím ti palce a přeju hodně zdraví. Z.L.

 70. Jana Sniegonová napsal:

  Ahoj Arthure!
  Možná, že právě píšu první komentář na tvé čerstvě otevřené stránky. A moc se mi líbí! Ještě jsem nepřečetla všechno, právě začínám, ale už jsem ti musela napsat, že se na tebe moc těším!
  Máma
  PS: hodně štěstí, kluku náš!!!

 71. Folklorista napsal:

  Parádní dopravní prostředek. Opravdu mě láká si na něm zajezdit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: SEO Consultant | Thanks to los angeles seo, seo jobs and denver colorado